Oplysningspligt

Murermester Jimmy Jacobsen ApS, CVR.nr. 28298323, tlf: 30612338, mail: [email protected] er dataansvarlig og indsamler en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, opmåling, materialevalg vedr. projektet vedrørende dig.

Desuden sker behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, når der er indgået aftale, eller artikel 6, stk. 1, litra f under tilbudsafgivning, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Murermester Jimmy Jacobsen ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

Murermester Jimmy Jacobsen ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i 10 år i henhold til garantiforpligtelsen Byg Garanti.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Murermester Jimmy Jacobsen ApS behandler om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os.

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til dataportabilitet.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murermester Jimmy Jacobsen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.